עולם שלם של ריגושים

"סימבו זה דרך… זו מהות…
זה חיבור ייחודי בין אותנטיות ופשטות
לחיים המודרנים של כאן ועכשיו"…
זה הצורך המולד שלנו:
לנוע, לחזק ולנשום,
לחיות בגוף בריא,
לחיות בשמחה ענקית בלב,
לחיות בצבעוניות ובגיוון,
לחיות בחברה, בקהילה ובשבטיות,
לחיות בתשוקה מתפרצת,
לחיות בהשראה,
לחיות את הרגעים,
לחיות בעולם מלא של ריגושים.

נגישות